Värdering av dödsbo

När en anhörig gått bort och ni står med dennes kvarlåtenskap, kan ni enkelt kontakta oss så skickar vi ut våra värderingsmän som tillsammans med er går igenom vilka tjänster ni har behov av.

En värdering av ett dödsbo görs gentemot nuvarande marknad av det som går att sälja. Värderingen av dödsboet görs på plats och är kostnadsfritt och utan förpliktelser. När vi kommit överens om när, vad och vart bohaget ska forslas, kommer vår personal och utför det som är överenskommet. Allt bohag som är säljbart, transporteras till vår affär. Därefter går varorna ut till försäljning.

Vill du sälja dödsboet direkt?

Ibland vill man bara få det hela ur världen och överstökat. Familjens Bohagstjänst köper även dödsbon, hela och delar av hem till kontant betalning.

Vill du ha hjälp med värdering av dödsbo? Kontakta oss idag, så hjälper vi dig.

Kontakta oss