Frågor och svar kring dödsbo

Vad är ett dödsbo?

När en person avlider, lämnar denne ofta kvar personliga ägodelar, möbler, bostad med mera, vilket då benämns som dödsbo. Även pengar och skulder som den avlidne haft ingår i dödsboet.

Vad säger lagen om dödsbo?

I enlighet med svensk lag, skall dödsboet förtecknas i en så kallad bouppteckning inom tre månader efter att personen avlidit. De som anses som delägare i dödsboet, är de som kommer få ärva enligt lagen om arv och lagen om testamente. Dessa har även ett gemensamt ansvar att dela upp de kvarlämnade ägodelarna efter den avlidne, vilket också kallas för bodelning.

Vad händer med dödsboet efter bodelningen?

Efter bodelningen så får delägarna i dödsboet ett så kallat arvskifte, vilket är den slutgiltiga översikten över vem som får vad. För att detta ska kunna genomföras krävs det att den avlidnes skulder först är betalda. Arvsskiftet ska sedan skrivas under av alla delägare för att det ska kunna vara godkänt. Efter denna process så är dödsboet upplöst.

Är du ensam delägare i ett dödsbo?

Ibland finns det bara en arvinge, och därmed en delägare till dödsboet. Då uppstår givetvis inga arvstvister. Däremot kan det göra jobbet att rensa dödsboet ännu svårare, särskilt om man stod den avlidne nära och har en stor sorg att bearbeta. Då är det också att rekommendera att ta kontakt med ett professionellt företag som hjälper en med sin kvarlåtenskap.

Kan man få hjälp med att tömma och sälja ett dödsbo?

Ett dödsbo kan i en del fall innehålla en persons hela liv, vilket kan göra det svårt för delägarna i dödsboet att ta hand som alla saker. Har man redan ett eget hem blir det mycket om man sedan ska ta hand om möbler och personliga saker som tillhört en släkting.

Därför är det idag väldigt enkelt att få hjälp med sitt dödsbo i Malmö och i övriga Skåne av oss. Genom att anlita en firma som köper dödsboet, kan man slippa alla de bekymmer som kan uppstå. Istället kan fokus läggas på andra nödvändigheter, som att bearbeta sorgen eller planera begravning.

Kan jag anlita tömning och städning av dödsbo?

Då en person avlider är det ofta känslosamt svårt. Samtidigt som det finns många ärenden som måste fixas, mycket pappersarbete och dylikt och oftast så har man en stor sorg att bearbeta.

Att tömma och städa efter ett dödsbo kan vara väldigt ansträngande och tidskrävande, därför är det ofta väldigt effektivt att anlita städhjälp. Du sparar både tid och energi, samtidigt som du kan koncentrera dig på annat. En engångsutgift som definitivt är värd sitt pris.

Är tömning och städning av dödsbo tidskrävande?

Ett dödsbo består ofta av alla materiella ting ur en människas liv, och kan därför vara fullt av små prylar, möbler, tidningar med mera. Om den avlidne dessutom varit gammal och haft svårt att städa ordentligt de senaste åren, kan städarbetet bli extra krävande. En städning efter ett dödsbo har många likheter med en flyttstädning.

Vi städar allt manuellt och ser till att det blir grundligt utfört. Det är viktigt att dusch, toalettstol och resten av badrummet städas ordentligt. Dessutom ska kökets alla delar; kyl- och frys, ugn, spis, kakel, vask med mera, rengöras grundligt. Det är viktigt att lägenheten eller huset är ordentligt genomstädat, detta för att nästa ägare ska trivas i bostaden. Glöm inte att även fönstren ska tvättas.

När är städningen av dödsboet klart?

Efter den grundliga städningen meddelas ni för att komma och besikta samt godkänna lägenheten. Efter att ni godkänt städningen är vårt jobb slutfört. Hittar ni något vid ett senare tillfälle som ni inte är nöjda med så kommer vi tillbaka och åtgärdar saken utan extra kostnad

Vem anlitar städning av dödsbo?

Många har uppfattningen om att städhjälp enbart är till för företag, men faktum är att det idag blir vanligare och vanligare att anlita städtjänster. Framförallt då det rör sig om större ytor och dödsbon.

Som privatperson har man inte alltid tillgång till rätt redskap och andra medel som krävs vid grundlig städning, men det har vi. Genom att låta oss hjälpa dig att städa ditt dödsbo, kommer du få en grundligt städad bostad, samtidigt som du slipper bekymra dig över denna energikrävande uppgift.

Erbjuder ni helhetslösningar inom städ och dödsbo?

Självklart kan vi hjälpa till med mer än bara städa ert dödsbo. Vi arbetar även med rådgivning, att värdera och köpa hela dödsbon mot kontant betalning, för att sedan röja undan allt i bostaden och till sist sker städningen. Allt för att underlätta er situation.

Kontakta oss, så berättar vi mer.

Kontakta oss